• Cách tìm phim trên Google: TÊN PHIM + ANIMEWEB

Code Geass: Dakkan no Rozé

(2024)
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Code Geass: Dakkan no Rozé, 2024 05/??

Năm thứ bảy của Thời kỳ Kowa, tại Khối Hokkaido cũ bị chiếm đóng bởi Đế quốc Tân Anh, những anh em lính đánh thuê còn sống được gọi là Lính đánh thuê vô danh. Người lớn nhất, Ash, có khả năng thể thao xuất sắc và kỹ năng điều khiển Knightmare Frame tiên tiến, trong khi người trẻ nhất, Rozé, tỉnh táo và giám sát việc thu thập thông tin cũng như đưa ra chiến lược. Do một bức tường năng lượng bất khả xâm phạm được gọi là Bức tường Situmpe, trong bốn năm, vị hoàng đế thứ 100 đã ngăn chặn kế hoạch giải phóng của Hiệp sĩ đen, Callis al Britannia, đã cố gắng đẩy thế giới vào hỗn loạn một lần nữa với sự giúp đỡ của người hầu của mình, Norland và các Hiệp sĩ Einberg của anh ấy. Khi nhận được yêu cầu, Rozé và Ash cùng với nhóm kháng chiến Seven Shining Stars đối đầu với Đế quốc để chiếm lại Công chúa Sakuya.