• Cách tìm phim trên Google: TÊN PHIM + ANIMEWEB
WLT
Loading server...
Nội dung phim

Doraemon New Series - Mèo Máy Doremon, 819/??

Doraemon TV new series là 1 phiên bản anime mới của Doremon, đc bắt đầu từ năm 2005 và vẫn tiếp tục cho tới hiện nay (nét vẽ và nội dung có khác hơn so với bản classic 1979-2004).