• Cách tìm phim trên Google: TÊN PHIM + ANIMEWEB

Re: Monster

Hồi Sinh Thành Quái Vật (2024)
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Re: Monster, Hồi Sinh Thành Quái Vật 2024 11/??

Bất ngờ bị sát hại, Tomokui Kanata hồi sinh tại một thế giới nơi cường giả vi tôn, trở thành 1 Goblin, kể từ đó hắn bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tồn, với mục tiêu hiệu lệnh chúng sinh, sáng tạo nên truyền thuyết mới...